Przedmiot działalności

Wycena nieruchomości

sigma capital, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, wycena znaków towarowych, wycena maszyn i urządzeń, rzeczoznawstwo majątkowe, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości katowice, wycena przedsiębiorstw katowice, wycena znaków towarowych katowice, wycena maszyn i urządzeń katowice

Wyceniamy następujące rodzaje nieruchomości:

Sporządzamy wyceny do wszystkich celów np:

Zakres terytorialny świadczonych usług:

Wycena przedsiębiorstw

Posiadamy niemal 20 letnie praktyczne doświadczenie zawodowe dotyczące ponad stu wycen różnorodnych przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i udziałów finansowych.

Wyceny dotyczyły bardzo zróżnicowanych podmiotów, pod względem: wielkości, formy prawnej, branży, lokalizacji, wieku, rynku (prywatne i giełdowe) i innych czynników. Wyceny były realizowane dla zróżnicowanych celów wyceny: kupna/sprzedaży, upadłości i restrukturyzacji lub likwidacji, łączenia lub podziału, podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów, rozliczeń wspólników, sprawozdawczości finansowej, zabezpieczenia, odszkodowania.

Wyceny są realizowane w oparciu o międzynarodowe i krajowe standardy wyceny

sigma capital, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, wycena znaków towarowych, wycena maszyn i urządzeń, rzeczoznawstwo majątkowe, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości katowice, wycena przedsiębiorstw katowice, wycena znaków towarowych katowice, wycena maszyn i urządzeń katowice

Wycena znaków towarowych

sigma capital, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, wycena znaków towarowych, wycena maszyn i urządzeń, rzeczoznawstwo majątkowe, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości katowice, wycena przedsiębiorstw katowice, wycena znaków towarowych katowice, wycena maszyn i urządzeń katowice
Spośród aktywów niematerialnych jednym z najczęściej występujących w samodzielnym obrocie lub podlegającym odrębnej wycenie są znaki towarowe. Znaki towarowe stanowią kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej, pozwalając na identyfikację produktów, lojalność konsumentów i osiąganie wyższej rentowności w stosunku do wyrobów niemarkowych. Wymagają ponoszenia nakładów na promocję i utrzymanie pozycji znaku, które nie zawsze jednak przynoszą wystarczające efekty. Do wyceny znaków towarowych (i innych aktywów niematerialnych) stosuje się zasadniczo takie same metody jak do wyceny innych składników mienia:

Wycena maszyn i urządzeń

w ramach prowadzonej działalności z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego wykonywane są wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz stanowiących ruchomości.

Wycena dotyczy:

Wyceny wykonywane są na potrzeby: