O firmie

Spółka SIGMA CAPITAL zapewnia kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa majątkowego obejmującego, oprócz podstawowych kwestii związanych z wyceną nieruchomości, także problematykę wyceny innego majątku w szczególności: przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń i innych ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych oraz udziałów finansowych.

Powstanie spółki SIGMA CAPITAL w 2005 r. było kolejnym etapem w kilkuletniej współpracy kancelarii prowadzonych przez poszczególnych partnerów i partnerów biznesowych w ramach własnych działalności gospodarczych. Partnerzy spółki i partnerzy biznesowi mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu wycen dla różnych celów.

Skład osobowy spółki oraz współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin pozwala na świadczenie kompleksowych usług i rozwiązywanie złożonych problemów związanych z zarządzaniem majątkiem przez różne podmioty prywatne i publiczne.

Ciągle aktualizowana wiedza specjalistyczna oraz doświadczenie zawodowe parterów wsparte sprawną organizacją kancelarii pozwalają świadczyć usługi profesjonalnie i rzetelnie. Powierzając nam wycenę swojego majątku możecie Państwo być pewni, że zachowamy szczególną zawodową staranność, obiektywizm oraz zasady etyki zawodowej.