O firmie

Spółka SIGMA CAPITAL zapewnia kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa majątkowego obejmującego, oprócz podstawowych kwestii związanych z wyceną nieruchomości, także problematykę wyceny innego majątku w szczególności: przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń i innych ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych oraz udziałów finansowych.

Powstanie spółki SIGMA CAPITAL w 2005 r. było kolejnym etapem w kilkuletniej współpracy kancelarii prowadzonych przez poszczególnych partnerów i partnerów biznesowych w ramach własnych działalności gospodarczych. Partnerzy spółki i partnerzy biznesowi mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu wycen dla różnych celów.

Skład osobowy spółki oraz współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin pozwala na świadczenie kompleksowych usług i rozwiązywanie złożonych problemów związanych z zarządzaniem majątkiem przez różne podmioty prywatne i publiczne.

Ciągle aktualizowana wiedza specjalistyczna oraz doświadczenie zawodowe parterów wsparte sprawną organizacją kancelarii pozwalają świadczyć usługi profesjonalnie i rzetelnie. Powierzając nam wycenę swojego majątku możecie Państwo być pewni, że zachowamy szczególną zawodową staranność, obiektywizm oraz zasady etyki zawodowej.

sigma capital, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, wycena znaków towarowych, wycena maszyn i urządzeń, rzeczoznawstwo majątkowe, profesionalne rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości katowice, wycena przedsiębiorstw katowice, wycena znaków towarowych katowice, wycena maszyn i urządzeń katowice