Sigma Capital

Kompleksowa obsługa z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

Wyceny Nieruchomości Przedsiębiorstw Znaków towarowych maszyn i urządzeń

Wycena nieruchomości

W naszej usłudze znajduje się wycena wielu rodzajów nieruchomości.

Wycena przedsiębiorstw

Posiadamy niemal 20  letnie praktyczne doświadczenie zawodowe dotyczące ponad stu wycen różnorodnych przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i udziałów finansowych.

Wycena znaków towarowych

Spośród aktywów niematerialnych jednym z najczęściej występujących w samodzielnym obrocie lub podlegającym odrębnej wycenie są znaki towarowe.

Wycena maszyn i urządzeń

W ramach prowadzonej działalności z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego wykonywane są wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz stanowiących ruchomości.