Kontakt

SIGMA CAPITAL

Spółka Partnerska Rzeczoznawców Majątkowych

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311

Bernadeta Buchalik

partner spółki, 
rzeczoznawca majątkowy

Grzegorz Wyżgolik

partner spółki,
rzeczoznawca majątkowy

Tomasz Ramian

partner biznesowy

Jan Konowalczuk

partner biznesowy, rzeczoznawca majątkowy

Dorota Jędrzejczyk

partner biznesowy, rzeczoznawca majątkowy

Wojciech Szajnar

partner biznesowy

Adam Kościsz

partner biznesowy, rzeczoznawca majątkowy