Partnerzy

Bernadeta Buchalik

Partner spółki, rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 1792 nadane w marcu 1996 r. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu szacowania nieruchomości. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych „Wycena przedsiębiorstw i ich składników”.

Wykładowca teorii i praktyki wyceny nieruchomości oraz aspektów prawnych wyceny nieruchomości na uczelniach publicznych i prywatnych oraz trenerka na szkoleniach specjalistycznych organizowanych dla pracowników przedsiębiorstw. W przeszłości również współpracownik i redaktor branżowego kwartalnika rzeczoznawców majątkowych „Nieruchomość” wydawanego przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Autorka kilku tysięcy wycen dotyczących nieruchomości o różnym sposobie użytkowania (komercyjnych, mieszkalnych, przemysłowych, specjalistycznych w tym ze złożami kopalin, zabytkowych itp.) i dla różnych celów (sprzedaży lub uzyskania innego tytułu prawnego do nieruchomości, zabezpieczenia wierzytelności, ustanowienia służebności, podejmowania decyzji inwestycyjnych, celów skarbowo-podatkowych, postępowań administracyjnych oraz cywilnych itp.). Autorka analiz i innych opracowań związanych z rynkiem nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie jako koordynatorka projektów związanych z realizacją infrastruktury liniowej oraz autorka opracowań związanych z obsługą infrastruktury liniowej w różnym zakresie (opis nieruchomości, wycena nieruchomości, wycena służebności, wycena odszkodowań, uzgodnienia własnościowe itp.).

Grzegorz Wyżgolik

Partner spółki, rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 2842 nadane w listopadzie 1997 r. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorstw. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Absolwent studiów podyplomowych „Wycena przedsiębiorstw i ich składników”.

Autor kilku tysięcy wycen dotyczących nieruchomości o różnym sposobie użytkowania (komercyjnych, mieszkalnych, przemysłowych itp.) i dla różnych celów (sprzedaży lub uzyskania innego tytułu prawnego do nieruchomości, zabezpieczenia wierzytelności, podejmowania decyzji inwestycyjnych, celów skarbowo-podatkowych, postępowań administracyjnych oraz cywilnych itp.).

Tomasz Ramian

Partner biznesowy spółki, prowadzi działalność pod firmą Invecon (www.INVECON.pl). Ekspert w zakresie wyceny przedsiębiorstw i aktywów specjalistycznych. Dr nauk ekonomicznych. Specjalista z dziedziny inwestycji rzeczowych, teorii i praktyki wyceny przedsiębiorstw, nieruchomości specjalistycznych oraz inwestycji na rynku nieruchomości. Autor kilkudziesięciu publikacji w prasie specjalistycznej i publikacjach naukowych oraz materiałach konferencyjnych z zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych, metodyki wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości przedsiębiorstw. Współautor i realizator programów nauczania w zakresie wyceny przedsiębiorstw dla rzeczoznawców majątkowych: studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i szkolenia PFSRM w Warszawie. Redaktor merytoryczny polskich tłumaczeń Międzynarodowych Standardów Wyceny i Europejskich Standardów Wyceny. Współautor standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych NI “Wycena przedsiębiorstw”. Członek i jeden z założycieli Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (www.sbwpwp.org) zarejestrowanego w maju 2015 r. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny przedsiębiorstw, udziałów finansowych oraz znaków towarowych.

Jan Konowalczuk

Partner biznesowy spółki, rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 1093 nadane we wrześniu 1994 r.  Doktor nauk ekonomicznych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kieruje projektem „Sowa 2020” (https://ie.uek.krakow.pl/katedry/katedra-ekonomiki-nieruchomosci-i-procesu-inwestycyjnego/badania/6773-2/).

Wykładowca problematyki wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw na studiach podyplomowych prowadzonych przez uczelnie publiczne i prywatne oraz trener na kursach specjalistycznych dla rzeczoznawców majątkowych, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor ponad 50 publikacji, w tym specjalistycznych artykułów na temat wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw (https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/welcome/raport/6406/0/0). 

W latach 2006-2009 przewodniczący Komisji Standarów PFSRM, współautor krajowych standardów wyceny, redaktor polskich wydań europejskich i międzynarodowych standardów wyceny. W dorobku ma corocznie kilkadziesiąt wycen nieruchomości, przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych, szkód i in., w tym w ramach pełnionej funkcji biegłego sądowego. W przeszłości również redaktor naczelny kwartalnika „Nieruchomość” oraz przewodniczący Komisji Opiniującej ŚSRM. Założyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości oraz Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Dorota Jędrzejczyk

Partner biznesowy spółki, rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 2455 nadane w kwietniu 1997 r. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu szacowania nieruchomości. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Wykładowca teorii i praktyki wyceny nieruchomości oraz aspektów prawnych wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym i uczelniach prywatnych

Wojciech Szajnar

Partner biznesowy spółki, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Pro Biznes. Analityk finansowy. Specjalista do spraw wyceny przedsiębiorstw. Praktyk w zakresie wyceny przedsiębiorstw, analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz doradztwa gospodarczego.

Adam Kościsz

Partner biznesowy spółki. Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 4417. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie i Katowicach w zakresie wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz wyceny przedsiębiorstw. Wieloletni praktyk w zakresie zarządzania firmą, przygotowywania i wdrażania programów restrukturyzacji, analiz opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych, opracowywania i wdrażania planów marketingowych firmy, przygotowywania biznes-planów.