SIGMA CAPITAL
Praktyki zawodowe | Informacje ogólne


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


Praktyki są prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 328).


Praktyki prowadzić będą doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi, zarówno partnerzy Spółki jak i współpracujący z nami rzeczoznawcy majątkowi.


Tematy projektów operatów szacunkowych


W ramach praktyk będą wykonywane projekty operatów szacunkowych określających wartość co najmniej 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

  • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównania parami,
  • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
  • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
  • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb