SIGMA CAPITAL
Przedmiot działalności | Wycena nieruchomości


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


WYCENA NIERUCHOMOŚCI


Partnerzy Spółki prowadzą od ponad 10 lat działalność w zakresie szeroko rozumianego rzeczoznawstwa majątkowego obejmującego m.in. wycenę nieruchomości. Troje partnerów Spółki posiada uznanie zawodowe RECOGNISED EUROPEAN VALUER (REV) nadane przez The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Partnerzy pełnią funkcje biegłych sądowych także w zakresie wyceny nieruchomości i są członkami Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Wyceniamy następujące rodzaje nieruchomości:
 • nieruchomości zurbanizowane i niezurbanizowane (rolne, leśne, ochronne),
 • nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nieruchomości osób fizycznych (gospodarstw domowych), przedsiębiorstw, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
 • nieruchomości specjalne (hałdy, wysypiska odpadów, spalarnie odpadów itp.),

Nieruchomości wyceniamy jako przedmiot prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania, służebności (gruntowe, osobiste, bierne, czynne, przesyłu), użytkowania ogrodów działkowych, praw w spółdzielniach mieszkaniowych, hipoteki, trwałego zarządu, praw obligacyjnych (najem, dzierżawa, leasing, time shering i in.)

Każda wycena nieruchomości wymaga jednoznacznie określonego celu, który decyduje o zakresie, datach istotnych oraz rodzaju określanej wartości. Sporządzamy wyceny do wszystkich celów, a najczęściej dotyczą one:
 • zakupu i sprzedaży nieruchomości,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy hipoteką na nieruchomościach,
 • postępowań administracyjnych w gminach i starostwach (do zwrotu nieruchomości, do ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą lub przeznaczoną pod inwestycję publiczną, do ustalenia opłaty adiacenckiej, do ustalenia opłaty planistycznej, do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, do ustalenia i aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.),
 • ustalania podatków i innych opłat (dochodowego, VAT, od nieruchomości, od spadków i darowizn, PCC),
 • postępowań sądowych, prokuratorskich,
 • postępowań egzekucyjnych,
 • postępowań układowych i upadłościowych,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw (fuzje, obejmowanie udziałów kapitałowych itp.),
 • aportu

operatach szacunkowych określamy następujące rodzaje wartości zdefiniowane w przepisach prawa oraz standardach zawodowych:
 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
 • wartość zbywczą,
 • wartość godziwą,
 • wartość ubezpieczeniową.

Zakres terytorialny świadczonych usług:
 • nieruchomości typowe wyceniamy w granicach województwa śląskiego i województw ościennych,
 • nieruchomości nietypowe i specjalistyczne (nieruchomości przemysłowe, nieruchomości przedsiębiorstw) wyceniamy na terenie całego kraju (patrz - realizacje i referencje).

DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb