SIGMA CAPITAL
Praktyki zawodowe | Warunki rekrutacji


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


Warunki rekrutacji


Osoby chętne do odbycia praktyk w naszej Spółce, muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 328).


Kandydatów na praktyki prosimy o wysłanie drogą elektroniczną CV i listu motywacyjnego na adres mailowy biuro@sigmacapital.pl do 30.09.2105 r.


Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania na praktyki będzie pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaprosimy kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na początku października 2015 r.Koszt praktyk


Opłata za praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami wynosi 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.


Na październik 2015 r. kwota ta wynosi około 2020,00 zł.Dodatkowych informacji udziela p. Dorota Jędrzejczyk tel. 32 605 73 45.

DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb