SIGMA CAPITAL
Przedmiot działalności | Ocena opłacalności inwestycji


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI


SIGMA CAPITAL jest ekspertem w dziedzinie oceny opłacalności inwestycji rzeczowych o charakterze produkcyjnym, usługowym i oczywiście inwestycji nieruchomościowych. Jednak trzeba podkreślić, że jak do tej pory, bardzo rzadko ocena opłacalności inwestycji stanowi odrębne opracowanie. Na naszej liście referencyjnej można znaleźć kilka takich zleceń. Wynika to po części z dużej konkurencji i niskich stawek w zakresie oceny inwestycji, sporządzania biznesplanów. Poza tym często tego rodzaju opracowania są wykonywane przez działy finansowe/planowania i controllingu w przedsiębiorstwach średnich i większych.

W każdej wycenie dochodowej przedsiębiorstwa wykonujemy większość elementów oceny inwestycji, począwszy od analizy działalności, analizy rynku, analizy konkurencji i ryzyka, poprzez stworzenie wariantowych projekcji finansowych i oszacowanie różnorodnych mierników, jak NPV, IRR, ROA, ROE. Zakres analizy i oceny wynika z umowy zawartej z klientem, tzn. w skrajnym przypadku wykonujemy wszystkie elementy - choć ze względu na czasochłonność i możliwe wysokie koszty, maksymalnie staramy się wykorzystać materiały i informacje wytworzone przez określone komórki przedsiębiorstwa klienta. W zakresie oceny inwestycji nieruchomościowych, w ramach analizy optymalnego sposobu użytkowania wykonujemy wariantowe analizy inwestycyjne, choć najczęściej wynikiem jest wartość rynkowa a nie inwestycyjna.

Prowadzimy także doradztwo w zakresie planowania i realizacji inwestycji rzeczowych - SIGMA CAPITAL jest aktualnie Niezależnym Konsultantem Technicznym jednego z banków przy realizacji dużej inwestycji przemysłowej.

SIGMA CAPITAL oferuje także doradztwo inwestycyjne najwyższym poziomie - w odniesieniu do inwestycji rzeczowych, w szczególności do nieruchomości, biznesów nieruchomościowych, przedsiębiorstw i nieruchomości specjalistycznych. z tym wiąże się także wstępna ocena inwestycji (preliminary screening) - gdzie spośród kilku wstępnych propozycji jesteśmy w stanie obiektywnie odrzucić pomysły najmniej przydatne dla założonych celów inwestora i wybrać te rozwiązania, które są najbardziej obiecujące i warte dalszych pogłębionych analiz.

DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb