SIGMA CAPITAL
Informacje o firmie


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


INFORMACJE O FIRMIE


Sigma Capital świadczy kompleksowe usługi rzeczoznawstwa majątkowego obejmujące wyceny: nieruchomości, przedsiębiorstw, udziałów kapitałowych, aktywów niematerialnych, maszyn i urządzeń oraz innych ruchomości, a także doradztwo i konsulting gospodarczy w zakresie: analiz ekonomiczno - finansowych, analiz rynku, ocen efektywności inwestowania, audytów, w tym usług niezależnych konsultantów technicznych.

„Nie pośredniczymy, nie zarządzamy - ale wszystko wyceniamy”

Grunty, budynki, budowle, urządzenia przesyłowe, kopaliny, studnie, drzewa i inne rośliny, wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia (hutnicze, cementowni, rafinerii, zakładów chemicznych, spożywcze, górnicze, poligraficzne, stacje uzdatniania wody i inne), nakłady na nieruchomości, pożytki (w tym utracone), hałdy odpadów, stawy rybne, prawa użytkowania, służebności (gruntowe osobiste, przesyłu, bierne), czynsze dzierżawne i najmu, udziały w spółkach kapitałowych i osobowych, znaki towarowe, licencje, aprobaty techniczne, koncesje, wzory użytkowe, listy klientów, prawa do zabezpieczenia wierzytelności hipoteką (na cudzej nieruchomości), odszkodowania występujące przy inwestycjach infrastrukturalnych.
To już wycenialiśmy - podejmiemy każde nowe wyzwanie!

Powierzając nam wycenę swojego majątku możecie być Państwo pewni, że przy zachowaniu szczególnej zawodowej staranności, obiektywizmu oraz zasad etyki zawodowej zapewniamy:

  • profesjonalizm wynikający z doświadczenia i sposobu organizacji kancelarii, w tym pracy zespołowej, dobrej znajomości rynku nieruchomości oraz łączenia współczesnej wiedzy naukowej z najlepszą praktyką wyceny,
  • wysoki poziom specjalizacji Partnerów, którzy wykonują osobiście wszystkie niezbędne czynności,
  • pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi,
  • zachowanie w tajemnicy zawodowej wiedzy o wycenianym majątku.

Regulacje prawne i standardy zawodowe to dla nas dobry początek do tego, aby służyć Państwu najlepszą wiedzą z zakresu metodyki i świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Nasza Spółka zgromadziła kapitał intelektualny, obejmujący wiedzę specjalistyczną, doświadczenie i sposób organizacji pracy, w tym pracę zespołową. Stała wieloletnia współpraca z kilkoma kancelariami prawnymi, podatkowymi, biegłymi rewidentami, biegłymi z zakresu ochrony środowiska, rzeczoznawcami budowlanymi i innymi specjalistami zapewnia kompleksowość świadczonych usług.

Oprócz zajmowania się praktyką wyceny uczymy wyceny na poziomie uniwersyteckim, w tym na studiach podyplomowych, prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla rzeczoznawców, publikujemy z zakresu metodyki wyceny w kraju i za granicą. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe rzeczoznawców działających na rynku od początku lat 90-tych połączyliśmy w formułę Spółki Partnerskiej, która działa od 2005 r. Aktualnie jesteśmy największą kancelarią rzeczoznawców majątkowych na Śląsku i jedną z większych w Polsce. Oferujemy usługi przy rzetelnie skalkulowanych kosztach opartych na pracochłonności, nasze usługi cechuje terminowość oraz jasno formułowane wnioski, co umożliwia zrozumienie naszych opinii oraz jednoznaczną interpretację.

Wyceny sporządzamy przy wykorzystaniu standardów: krajowych (PKZw - PFSRM, http://www.pfva.com.pl), europejskich (EVS 2009, http://www.tegova.org), międzynarodowych (IVS 2011, http://www.ivsc.org) lub wybranych standardów zagranicznych np. USPAP (http://www.uspap.org), CUCPAP (http://www.aicanada.ca), RICS (http://www.rics.org), CCO POO (http://www.sroroo.ru). Oprócz wykonywania typowych usług wyceny nieruchomości na regionalnym rynku specjalizujemy się przede wszystkim w wycenach małych i średnich przedsiębiorstw oraz kompleksowych usługach wyceny składników majątku materialnego i niematerialnego tych przedsiębiorstw. Wszyscy Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie jako biegli sądowi, co nauczyło nas przygotowywania opinii, które z zasady narażone są na krytykę, gdyż służą do rozwiązywania sporów dotyczących nie tylko finansów (pieniędzy, kapitału), ale także racji i uczuć. Służymy Państwu opiniami, które mogą rozwiązywać kwestie finansowe, resztę staramy się wysłuchać i zrozumieć.

w sprawach ważnych dla Państwa nie ma dla nas nieistotnych zleceń wyceny.

DANE TELEADRESOWE


SIGMA CAPITAL
Spółka Partnerska
Rzeczoznawców Majątkowych
Buchalik, Wyżgolik

40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

tel.: +48 32 206 23 05
fax: +48 32 206 23 05
biuro@sigmacapital.pl

NIP: 954-251-85-02
KRS: 0000234773
Regon: 240104311


Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
webdesign : emoweb