SIGMA CAPITAL
Publikacje | Artykuły


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


ARTYKUŁY


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ramian T., Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w wycenie nieruchomości [w] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. nauk. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 195-210.
  Konowalczuk J., Ramian T., Motywacje uczestników procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Świat Nieruchomości, Nr 66, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s.60-65.
   Konowalczuk J., Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011 – publikacja złożona do druku.
    Konowalczuk J., Cost application in a valuation of corporate estate [w] Scientific Monograph. Selected aspects of the cost approach in property valuation, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Polish Real Estate Scientific Society, Olsztyn 2010, s. 53-64.
     Konowalczuk J., Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej [w] Zarzadzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarzadzanie wartością. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 37, Szczecin 2011, s. 589-598.
      Konowalczuk J., Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce. Świat Nieruchomości, nr 76/2011, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011, s. 4-11.
       1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

       DANE TELEADRESOWE


       SIGMA CAPITAL
       Spółka Partnerska
       Rzeczoznawców Majątkowych
       Buchalik, Wyżgolik

       40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

       tel.: +48 32 206 23 05
       fax: +48 32 206 23 05
       biuro@sigmacapital.pl

       NIP: 954-251-85-02
       KRS: 0000234773
       Regon: 240104311


       Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


       SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
       webdesign : emoweb