SIGMA CAPITAL
Publikacje | Artykuły


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


ARTYKUŁY


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Konowalczuk J, Ramian T., Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2011, publikacja złożona do druku w 2011.
  Konowalczuk J, Ramian T.: Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego 2004-2009. W: Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Red. nauk. Buk H., Olszak C. M., Ziemba E., Rówińska M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 99-113.
   Konowalczuk J., Buchalik B., Ramian T., Stosowanie metod porównawczych do wyceny nieruchomości ze złożami. Nieruchomość Nr 4/2010 (76), Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2011, s. 23-29.
    Konowalczuk J., Ramian T., Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw [w] Zarządzanie finansami – inwestycje, ryzyko, wycena. 11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, praca zbiorowa pod red. nauk. D. Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin- 2010, s. 323-338.
     Konowalczuk J., T. Ramian, The value of corporate real estate for the purposes of expropriation [w] Scientific Monograph. Some aspects of compulsory purchase of land form public purposes. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Polish Real Estate Scientific Society, Olsztyn 2010, s. 95-115.
      Ramian T., Ryzyko w wycenie specjalistycznych nieruchomości przemysłowych [w] Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne, tom 2, red nauk. Henzel H., Wydawnictwo AE, Katowice 2009, s. 123-138.
       1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

       DANE TELEADRESOWE


       SIGMA CAPITAL
       Spółka Partnerska
       Rzeczoznawców Majątkowych
       Buchalik, Wyżgolik

       40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

       tel.: +48 32 206 23 05
       fax: +48 32 206 23 05
       biuro@sigmacapital.pl

       NIP: 954-251-85-02
       KRS: 0000234773
       Regon: 240104311


       Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


       SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
       webdesign : emoweb