SIGMA CAPITAL
Publikacje | Artykuły


Bernadeta Buchalik

Grzegorz Wyżgolik

Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian

Wojciech Szajnar

Dorota Jędrzejczyk

Adam Kościsz

Marta Konowalczuk-Giermańska

Katarzyna Konowalczuk


ARTYKUŁY


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Konowalczuk J., Ramian T., Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ScientificCouncil of the "Journal of the Polish Real EstateScientificSociety", Vol. 20, Nr 2, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2012.
  Konowalczuk J., Ramian T.,The market value of operational corporate real estate. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Scientific Council of the "Journal of the Polish Real Estate Scientific Society", Scientific Monograph", Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2012.
   Konowalczuk J, Ramian T., Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w badaniach rynku nieruchomości, III międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i Nieruchomości – Wyzwania XXI wieku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w dniach 22-23 września 2011 r. w Zakopanem.
    Ramian T., Problematyka zużycia w wycenie specjalistycznych nieruchomości przemysłowych . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011 – publikacja złożona do druku.
     Ramian T., Depreciation in the appraisal of specialized industrial real estate [w] Scientific Monograph. Selected aspects of the cost approach in property valuation, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Polish Real Estate Scientific Society, Olsztyn 2011, s. 73-84.
      Ramian T., Wycena nieruchomości specjalistycznej a wycena przedsiębiorstwa [w] Zarzadzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarzadzanie wartością. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 37, Szczecin 2011, s. 629-637.
       1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

       DANE TELEADRESOWE


       SIGMA CAPITAL
       Spółka Partnerska
       Rzeczoznawców Majątkowych
       Buchalik, Wyżgolik

       40-421 Katowice, ul.Magazynowa 21

       tel.: +48 32 206 23 05
       fax: +48 32 206 23 05
       biuro@sigmacapital.pl

       NIP: 954-251-85-02
       KRS: 0000234773
       Regon: 240104311


       Informacje o firmie|Wycena nieruchomości|Wycena przedsiębiorstw|Wycena aktywów|Ocena opłacalności|Audyty|Kontakt|Mapa strony


       SIGMA CAPITAL © 2017 wszelkie prawa zastrzeżone.
       webdesign : emoweb